Główne kierunki badawcze realizowane w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych to technologia materiałów oraz warstwy wierzchniej dla zastosowań w inżynierskich układach kinematycznych, a w szczególności:

  • opracowanie sposobów wytwarzania podwójnej warstwy wierzchniej na elemencie wykonanym z aluminium lub jego stopach;
  • opracowanie sposobów wytwarzania warstw kompozytowych na aluminium lub jego stopach;
  • opracowanie sposobów wytwarzania warstw tlenkowych wzbogaconych nanolubrikantem na aluminium lub jego stopach.
  • nanstrukturalne modelowanie kompozytowych warstw Al2O3/WS2 metodą hybrydową o przeznaczeniu tribologicznym;
  • zolowo-żelowa metoda wykorzystana do otrzymywaniu warstw IF-WS2;
  • technologia ceramiczno-grafitowych warstw powierzchniowych otrzymywanych metodą duplex;
  • otrzymywanie gradientowych powłok tlenkowych na aluminium i jego stopach;
  • otrzymywanie warstw kompozytowych kształtowanych metodą kodepozycji w aspekcie zastowań tribologicznych;
  • technologia otrzymywania warstw tlenkowych z kieszeniami smarnymi.

Kierownik
dr hab. Władysław Skoneczny
Email
wladyslaw.skonecznyus.edu.pl

Kontakt do zakładu:

Adres
Żytnia 10, p. 411, 412
41-200 Sosnowiec

Telefon
+48 32 2691900-901
Email
krystyna.przybylaus.edu.pl

Pracownicy zakładu

© 2015 ITiM SK