Wstecz  

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

2018.04.23, JI

FINAŁ XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 20 kwietnia 2018 roku dokładnie o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej sosnowieckiego Parku Naukowo - Technologicznego rozpoczęła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień finalistom XXII Konkursu Wiedzy Technicznej. Celem konkursu, który przyświeca organizatorom od lat, jest promowanie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i technicznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i rozbudzanie w nich zainteresowań otaczającym nas światem. Konkurs Wiedzy Technicznej to również promocja bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz innych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, szczególnie w tym roku, gdy nasza Alma Mater obchodzi jubileusz 50 lat istnienia!

Patronami tegorocznej edycji Konkursu i fundatorami nagród było wierne grono przyjaciół i sympatyków tej cyklicznej imprezy. Honorowe miejsce zajmują oczywiście Dostojni Patroni Konkursu, tj. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz Prezydenci - Dąbrowy Górniczej - Zbigniew Podraza i Będzina - Łukasz Komoniewski. Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu była Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu, która ufundowała również nagrodę dla zwycięzcy konkursu. Wsparły nas również Uczelniana Organizacja Związku Nauczycielstwa Polskiego działająca w Uniwersytecie Śląskim, a także władze Wydziału reprezentowane przez Panią Dziekan prof. dr hab. Danutę Stróż, którą na piątkowej uroczystości zastąpiła Pani dr hab. Małgorzata Adamczyk – Habrajska Prodziekan ds. dydaktycznych WIiNoM oraz Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Dariusz Bochenek. Zwycięzcą XXII Konkursu Wiedzy Technicznej został uczeń z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie Sławomir Krzykała, miejsce drugie i trzecie zajęli Bartłomiej Czyż i Przemysław Wewiór z Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie. Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: Paweł Wichary z ZSTiO nr 3 w Chorzowie, Kamil Barański z II LO im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej, Filip Kołomyjec z I LO im. Mikołaja Kopernika w Będzinie, Mateusz Wołowczyk z Technikum nr 4 w Bytomiu. Miejsca 8 i 10 przypadły dwóm kolejnym uczniom z dąbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. S. Żeromskiego a miejsce 9 zajął uczeń z cieszyńskiego Zespołu Szkół Technicznych. Wszyscy wymienieni uczniowie zostali obdarowani cennymi nagrodami, wśród których były urządzenia wielofunkcyjne, ramki cyfrowe, klawiatury bezprzewodowe, głośniki i aparat cyfrowy. Pierwszą nagrodę stanowił nowoczesny tablet, który ufundowała Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu i który wręczył zwycięzcy biorący udział w uroczystości Prezes Agencji Pan Krzysztof Haładus.

W czasie uroczystości został odczytany list nieobecnego – pierwszy raz w 22 letniej historii konkursu – Honorowego Przewodniczącego Konkursu Wiedzy Technicznej Pana Profesora Jana Ilczuka. Zwracając się do Szanownych Gości Pan Profesor podkreślił jak ważne są dla nas organizatorów wszelkie przejawy sympatii i poparcia ze strony środowiska szkolnego i władz samorządowych naszego regionu. To one inspirują nas i zachęcają do podejmowania wciąż na nowo trudu organizacji tej dużej imprezy. Uczestniczącej w XXII KWT młodzieży Profesor Ilczuk życzył, by udział w konkursie był przyczynkiem do wyboru dalszej drogi kształcenia i by dzięki przygotowaniom do udziału w naszej imprezie, łatwiej było im przejść przez trudy egzaminów maturalnych. Profesor podkreślił również rolę nauczycieli, których praca i poświęcenie mają istotny wpływ na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do popularyzacji Konkursu Wiedzy Technicznej i wspierali organizatorów na każdym etapie realizacji tej cyklicznej imprezy SERDECZNIE DZIĘKUJEMY i z nadzieją mówimy – DO ZOBACZENIA ZA ROK!

W imieniu
KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
XXII Konkursu Wiedzy Technicznej
Iwona Kantorysińska
Sekretarz KWT