Wstecz  

XXII Konkurs Wiedzy Technicznej

2018.03.20, JI

INFORMACJA o ETAPIE UCZELNIANYM
XXII KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

W dniu 21 marca 2018 r. o godz. 9.30 w budynku Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu przy ul. Żytniej 12 rozpocznie się uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej.

W uczelnianym etapie tegorocznej imprezy weźmie udział 58 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z woj. podkarpackiego, tj. z Dębicy oraz uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca III Będzińsko - Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „KONTECH” Krzysztof GORGOŃ z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej. Mimo iż, Piotr jest jeszcze uczniem gimnazjum, to w drodze wyjątku i w uznaniu dla Jego już dużej wiedzy z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych, dano Mu możliwość zmierzenia się z zagadnieniami o nieco większej skali trudności.

Celem Konkursu, cyklicznej imprezy, której początki sięgają 1997 roku jest promowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych szeroko rozumianej techniki i zachęcanie młodzieży do podejmowania studiów wyższych na kierunkach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bogatej oferty edukacyjnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ. Pomysłodawca konkursu – prof. dr hab. Jan Ilczuk ma nadzieję, że młodzież przygotowując się do rozwiązywania konkursowych zadań, będzie baczniej obserwowała otaczający ją świat, a wszechobecna technika nie będzie miała dla niej żadnych tajemnic.

Konkurs tradycyjnie podzielony jest na dwa etapy. Etap pierwszy, który odbył się na terenie szkół, miał za zadanie wyłonienie 3 osobowej reprezentacji danej placówki. To właśnie ci uczniowie przystąpią w dniu 21 marca br. do rozwiązywania zadań konkursowymi, których autorami są pracownicy Instytutu Technologii i Mechatroniki oraz nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach.

Współorganizatorem XXII Konkursu Wiedzy Technicznej jest Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu z Prezesem Zarządu - Panem Krzysztofem Haładusem na czele, a cała impreza wpisuje się w program uroczystych obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego.

Drodzy Konkursowicze! Życzymy Wam, byście rozwiązując konkursowe zadania czuli dumę z już posiadanej wiedzy i umiejętności. I jeśli nawet wśród zagadnień konkursowych znajdziecie coś, co wykracza poza zakres szkolnego materiału, to niech będzie to dla Was zachętą do pogłębienia wiedzy i do nieustannej pracy nad sobą, pamiętając słowa Isaaca Newtona: „Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean…”.

Organizatorzy