Wstecz  

Stypendia programu ERASMUS+

2018.03.19, SK

STYPENDIA PROGRAMU ERASMUS +

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

INFORMACJA
dla studentów aplikujących o wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/19

Główne założenia programu Erasmus Plus dostępne są na stronie: .

Wydziałowe spotkanie informacyjne odbędzie się 27 marca 2018 r. w Sosnowcu, ul. Będzińska 39, sala nr B4, godz. 11.00.

Dodatkowo w ŚMCEBI (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1a) odbędzie się dodatkowe spotkanie informacyjne dnia 22 marca 2018 r. o godzinie 10:00 w sali A/0/01.

Do 13 kwietnia 2018 można składać obowiązujący w Uniwersytecie Śląskim formularz aplikacyjny dostępny na stronie , (wydrukowany egzemplarz formularza aplikacyjnego wraz ze średnią ocen za ostatni semestr należy złożyć do sekretariatu odpowiedniego Instytutu). 17 kwietnia 2018, godz. 10:00 w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 39, sala 222 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna Kandydata z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.

Koordynatorzy Jednostki:

Instytut Informatyki:

  • dr Małgorzata Przybyła-Kasperek - (malgorzata.przybyla-kasperekus.edu.pl)
  • dr hab. Beata Zielosko - (beata.zieloskous.edu.pl)

Instytut Technologii i Mechatroniki oraz Instytut Nauki o Materiałach:

  • dr hab. Magdalena Popczyk - (magdalena.popczykus.edu.pl)